26 Ağustos 2016 Cuma

DİVAN-I KEBİR 2 CİLT 3910 İNCİ BEYİT

3910.( Mevlana Hazretleri Tanrı Şems’i Şemdedin Tebrizi’nin özelliklerini anlatıyor)

Denizinde gemiden de daha elsiz-ayaksızız;
Sesimiz de sensin, oynamamız da sen;
Sallanmamız da sensin, yürüyüp gidişimiz de sen.

Çarelere başvuran kişinin senden sermayesi yoktur;
Bütün çarelerden vazgeçip çaresiz kalanın çaresisin sen.

Gönül, nelere takılmışsa nelere vurulmuşsa hepsinden soğumuş, vazgeçmiş de ondan sonra gönüle, bize tutulan, vurulan sensin demişsin.

Bazı-bazı, şu yaptıklarımızı biz yapıyoruz sanırız, fakat bu da sendendir, çünkü şüphemizin, zannımızın özü, mayası da sensin.

Çektiğimiz bir şey yok ki onu gerçekte sen çekmeyesin;
Aldığımız bir şey yok ki geçekten onu, bizden alan, sen olmayasın.

Söze tövbe ettim, tanık ol ey padişahım;
Sözsüz, feryatsız, sırlarımızı bilen sensin, sen.

A Tebriz’in övüncü Tanrı Şems’i Şemseddin, şu dönüp duran göğümüzün güneşi de sensin zaten.

Şu âleme güneş, ışık kesildiğin an, ölü dünya doğar, can olursun.
Körün iki gözüne gelirsin de görüş olursun, dilsizin dili kesilir de ona dil verirsin.

Çirkin şeytanla uzlaşır onu Yusuf gibi güzelleştirirsin;
Kurdun ağzına girer, ondan çobanlık edersin.
                         ***   
DİVAN-I KEBİR 2 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
İstanbul REMZİ KİTABEVİ 93
                             **
Neler öğrendik;
1.    Şems Hazretlerinin çok etkili ve yetkili biri olduğunu, sevdiğini koruduğunu, sevdiğine aydınlık verdiğini, sevdiğinin çaresiz kalarak kendine yönelmelerini istediğini öğrendik, anladık.
2.    Şems Hazretleri sevenini tamamen kapladığını, isteklerimizin onun isteği ile dolu olduğunu öğrendik.
                               *                             
İşte böyle yaren;
Şems Hazretlerinin çok etlen olduğunu bir daha Mevlana Hazretlerinin dilinden öğrendik, anladık.
                                *

RAVLİ

25 Ağustos 2016 Perşembe

DİVAN-I KEBİR 2 CİLT 3900 İNCİ BEYİT

3900.( Mevlana Hazretleri Tanrı Şems’i Şemdedin Tebrizi’nin özelliklerini anlatıyor)
Bir şimşek gönlüne çaktı da gönül’ün kararsız bir hale düştü ya, bu şimşeği de yağmura benzer gözyaşlarında aramaya bak.

Abû-Hurayra’nın heybesi (Kedicikleri baba gibi koruyan) (Zayıfları koruyan), ancak senin vücudundur;

Muradın (İsteğin, dileğin, amacın) neyse, neyi istiyorsan kendi heybende (Başka yerde arama kendinde her şey var kendinde) ara.

A izinin tozu belirmeyen, nerden, kimden arayayım izinin tozunu;
Sen beni ara;
Lütfunla (İyilik yaparak), ihsanınla (Bağışlarda bulunarak)sen ara beni.

Her gün, seher çağı, bizi arayan sensin;
Uykuya dalmışız, uykuluyuz biz, uyanık devletimiz sensin bizim.

Dükkânımız da sensin, kazancımız da sen, kârımız da sen;
O yüzden her gün, bizi çekersin, işten-güçten, kârdan- kazançtan edersin.

Ne diye dükkâna gidelim?
Madenimiz de sensin, dükkânımız da sensin.
Çarşıya pazara nasıl varalım?
Pazarımız sensin bizim.

Bize can bağışlayan sensin, o yüzden gönlümüz hoş, neşeliyiz;
Sarığımız sensin, o yüzden sarhoşuz, harabız.

Para canlılar gibi gümüşle dopdolu küpü ne yapacağız?
Küpü kıralım, şarap sunan sensin bize.

Dudu gibi şekere düştün, gıdamız şeker oldu, çünkü şeker madenisin sen;
Bülbül gibi şakıyıp çilemedeyiz, gül bahçemiz sensin çünkü.

Yüzlerce baharın var, o yüzden gül bahçesine döndük;
Sevgilimiz sensin, ondan dolayı gönlümüz apaydın.
                         ***   
DİVAN-I KEBİR 2 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
İstanbul REMZİ KİTABEVİ 93
                             **
Neler öğrendik;
1.    Aradığımıza, istediğimize, amaçladığımıza bizi ulaştıracak kuvvetin ve olanakların kendi inancımızın içimizde oluğunu, başka bir yerde aramanın yanlık olduğunu öğrendik.
2.    Acizlikten, güçsüzlükten ağlamanın Allah’ı harekete geçirdiğini, Allah’ın kulunun gözyaşı dökmemesi için bizzat işini gördüğünü öğrendik, anladık.
3.    Bize doğru yolu öğretecek, yolu gösterecek, yolumuzu aydınlatacak, görünür ve görünmez yardımlarda bulunacak Allah dostlarını aramamız gerektiğini, biz bulamasak bile gariplere, fakirlere iyilik yaparak, onlara bağışlarda bulunarak Allah dostlarının dikkatini çekmemiz gerektiğini öğrendik.
                               *                              
İşte böyle yaren;
Her ne kadar görünüşte Allah dostlarını biz arayışında olsak da aslında onların; sevinçlerle bizi kendimizden geçirerek kendilerini bize sevgili yapmak için aradıklarını, öğrendik, anladık.             
                                *
RAVLİ


Popüler Yayınlar