21 Ağustos 2017 Pazartesi

DİVAN-I KEBİR 4. CİLT 1650 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri tutkulu sevgiyi anlatıyor)
                              
1650. Gâh (Bazen) gökyüzünden kapılar açıyor;
Gâh aklı merdiven ediyor.
Gâh şarap gibi neşe meclisi kuruyor;
Gâh deniz gibi inciler saçıyor.

Gâh Ruh-ullah (Hazreti İsa) gibi hekim oluyor;
Gâh Halil (Allah dostu) gibi ev sahipliği yapıyor.

Beni hiç mi hiç göremezsin sesini duysa bile dostun aşkına güvenilir âşık;
Suyu kan olan böylesine bir turfanda (Zamanından önce ürün veren) dostun lütfu (İyiliği), ikinci bir Nuh (Kurtuluş gemisinin kaptanı) olur.

Ancak senden yardım dileriz sesini duyar, işitir de lütfeder (Yüce bir kişiden gelen iyilik), kerem (Büyüklüğünün gereğini yapar) buyurur, yardımcımız olur.

Aşkı canlara eş olunca canların her kılı, bir sahip-kıran kesilir (Her işte başarı sağlayan, üstünlük elde eden olur).
Görülmemiş armağanlar getirmiştir;
O armağanları pay eder durur.

Âşıkların yolunu kesmeye uğraşan, bilgisizlik (Çevresinde olup bitenlerin farkında olmayan, sezmeyen, kendi kendinin gözünü bağlayıp körlük)  eder, kaltabanlık eder (Namussuzluk, yalancı, hileci olur).
Demir gibi ağırcanlılıkta bulunan baş aşağı, tuzlu suya dalar gider.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1. Aşkın zamanından önce olgunlaşma sağlayarak sayısız iyi işler yaptıracak özelliklere kavuşturduğunu öğrendik.
                            * 
İşte böyle yaren;
Âşıkların yolunu kesmeye kalkışanın acılarla yok olacağını öğrendik, anladık.
                           *

RAVLİ

DİVAN-I KEBİR 4. CİLT 1640 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri tutkulu sevgiyi anlatıyor)
                              
1640. Kula (Sevgiyle bağlanıp dostluğu devam ettirene), tek başına bir dünya bağışlar;
İki (Madde ve mana) âlemde de kimdir bunu yapabilen?

Kuyunun dibinde adını ansan kuyu dibini göklerin en yüce yeri haline getirir.

Şeker payımı verirse şekerler döküp saçmayı kuruyorum.

Bir kâfir bile onun aşkından dem vursa (Söz etse) kâfirliğini, tümden din ışığına çevirir.

Bütün dikenleri Ağustos gülüne çevirmek için dünyanın dikenini aşığın yoluna koymuştur.

Sen biliyor musun ki onun kuşu kesilen (Çabuk iş gören, eline ayağına çabuk olan), kutlulukla altın yumurtalar yumurtlar (Söylenmesi gerekeni açıkça söyler, bilgisi ile konuşulan konuya değerli hale sokar).

Susayım artık da bundan böyle gizlice dua edeyim;
Fakat padişah âmin derse nasıl olur da gizli kalır dua?

Aşk, şimdi merhamete geldi, acıyor bize;
Canlar canı can olmada bugün bize.

Marifet (Ustalık) güneşinin ışıkları içinde her zerre, gayb (Herkesin göremediğini görür ve bu gizlilik) âlemini biliyor.

Aşk, kimya yapan, bakırı altın eden bir kimya;
Hatta toprağı bile anlamlar definesi haline getiriyor.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Allah’a dua edip yalvararak yaklaşmak isteyene Allah’ın dostlarından birini o kişiye sevdirerek hazırlattığını, madde ve mana âleminin gizli sırlarından bilgiler verdiğini öğrendik.
2.    Allah dostunun Allah’a ulaşmak isteyen kişiye aşkı tanıtıp yakinen yaşatıp öğrettiğini, çok uzun yolu kısalttığını öğrendik.
3.    Allah’ın kabul ettiğinin muhakkak olacağını, gizli kalmayacağını öğrendik.
4.    Aşk sanatının ustalığının her zerreyi bile görür hale getirdiğini, aşkın aydınlık yolunda ilerleyiş olacağını, bu işin yetkili ve etkili ustalarının önderliğinde bu yolun kıyamete kadar açık olacağını öğrendik.
                            * 
İşte böyle yaren;
Değerliyi daha değerli yapacak olan değişimi aşkın yapacağını, hayata ve yaşamımızı değerli hale getireceğini öğrendik, anladık.
                           *

RAVLİ

Popüler Yayınlar