22 Mayıs 2018 Salı

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 980 İNCİ BEYİT

Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)

980. (Sevip bağlandığımız Allah dostu) Kapımı çalmazsa vay benim dertli başım vay;
Beni anmazsa (Gönlünden çıkartırsa) vah bana, eyvahlar bana.

Uzaklaştırma gölgeni (Korumanı) başımdan;
Çözme zincirleri ayağımdan.

Ne hayaldesin a ekşi suratlı (Hayatın olumsuzları yüzüne gözüken);
Yürü-var helvacıma, helvama benim.

Hem ye, hem de bir avuç helva getir ki safram (Sıkıntım, tedirginliğim, rahatsızlık verenim) arttıkça artsın.

Dert, sakalını adam-akıllı yakalamış;
Zebunluğun (Güçsüzlüğüm, zayıflığım, acizliğim) da nedir a benim babam?

A erkeğim, a erkek oğlu erkeğim, a efendim benim;
Çene topağına iki-üç sert yumruk indiriver.

Tulumu yırttı, kovayı attı;
Benim sakam (Su taşıyanım), sulara battı da geldi.

A toprağa bulanmış saka (Eve su taşıyan) diye bağırdım;
Gitti-oturdu, benim bağrışımı duymadı bile.

O benimdir, benim;
Her yana gider, fakat son-ucu, benim ovama gelir o.

Benim söz söyler incimin parıltılarına bak da havadaki denizin coşup köpürüşünü seyret.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                     ***
Neler öğrendik;
1.    Allah dostunun gönlünden ve korumasından çıkanın sıkıntılar, tedirginlikler, rahatsızlıklar içinde olacağını öğrendik.
2.    Hayata ve olanları anlamayan, karışıklıklara anlam veremeyen, ikiyüzlülerin davranışlarına aldanan, yalan-doğru ayırımı yapamayan kişiyi Mevlana Hazretlerinin Mevlevi olmaya davet ettiğini öğrendik.
3.    Ağzındaki ekşilikten kurtulup ağız tadına ulaşmak isteyenin Mevlevi olması gerektiğini öğrendik.
4.    Aşkın verdiği kavuşma isteği ve derdin diğer dertlerden çok daha fazla olmasından dolayı hayatın dertlerinin çoğunun önemsizleşeceğini öğrendik.
5.    Su işiyle uğraşan kişinin bile kendi suyla yapılacak temizliğini yapmayıp oturduğunu, böyle bir insanın Mevlana Hazretlerinin sözlerini duymayacağını, duysa bile etkilenmeyeceğini öğrendik.
6.    Mevlana Hazretleri içindeki geçici sevgileri atıp varlığını yalnız Şems Hazretlerine verdiğini öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Mevlana Hazretlerinin sözlerinin şekil değiştirmeyen çok değerli sözler olduğunu, yüce yerlerde olanları bile heyecanlandırdığını, güçlü etkiler meydana getirdiğini, tepkilerin saklanamaz durumda dışa vurulduğunu, taşkınlık yapacak hareketlere sebep olduğunu öğrendik, anladık.
                   *

RAV

21 Mayıs 2018 Pazartesi

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 970 İNCİ BEYİT


(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)

970.  Hattâ ateş, İbrâhim'e dadılık eder (Evde çocuğa bakan gibi kimse gibi korur-gözetir); gömlek, Ya'kub'un gözüne sürme olur (Görmeyen gözü eski haline, görür haline döndürür).

Göz, güneşten ışık sağar (Işık alır);
Yâsemin, yeryüzünden su içer.

 * Hattâ, hattâ, bunca küfrüyle (Allah’ın varlığını-birliğini kabul etmeyen) şemen (Ekşimsi tadı olan süs kavunu) bile taştan yontulma puta ibâdet eder de ondan gıdalaşır.

Senin lûtfunla (Saygın büyükten gelen iyilik) kahır (Yok etme, ezme, perişan etme, mahvetme) bile dadılık (Çocuk bakıcılığı) eder; fakat bir düzen kurdun mu dadı, tutar, çocuğa zehir verir.

Kör kurt (İpek böceği), iplik örer de ondan, İman sahibine elbiseler olur, kefenler biçilir.

Yeter, bundan fazla anlatma, sus da can bülbülü, bu dağa çıksın, hutbe (İnananlara Allah’ın öğüdünü) okusun.

O alımlı güzelim, o bugünümün de, yarınımın da kutluluğu, gene geldi.

Gözüm, onu görünce aydınlanır;
Bağım-bahçem de yüzündedir onun, seyrim-seyranım da (Gezip gördüğüm yerlerin de güzel olması).

Sesim, naralarım (Bağırışlarım), hay-huylarım (Gürültülerim), son-ucu, kulağına erişti.

Kapımı çalan kim, kapımda kim var?
Canım yar, cihanım var, dileğim-isteğim var
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                     ***
Neler öğrendik;
1.    Dünyaya etkisi bilinenin ateşin, suyun, havanın, toprağın Tanrı buyruğuyla etkisinin değişebileceğini hatta tam zıddını yapabileceğini, bu değişmelerin yetkisini kendisine âşık kullarına verdiğini öğrendik.
2.    Doğadaki yaratılmış her varlığın Allah dostunun istediğine bağlı bir düzenle yöneltildiğini, öğrendik.
3.    İnsanlara öğütlerin çok açık ve anlaşılır verildiğini, Allah bilgisinden öğüt veren dinlenmediği zaman, dağa çıkıp kurda-kuşa bu öğütleri verdiğini öğrendik.
4.    Mevlana Hazretlerinin Allah dostunun bu etkilerinden-yetkilerinden daha fazla olan güzelliğine âşık olduğunu öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Allah dostunun kendisini sevenlerin ve arayanların kapılarına kadar geldiğini, sevenlerinin dileklerini-isteklerini öğrenip yerine getirmek için geleceğini öğrendik, anladık.
                   *
RAV

Popüler Yayınlar