20 Mart 2018 Salı

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 360 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)

360. Yeter, az söyle, az yaz;
Baş ağrısı olarak can defteri yeter sana.

Kimdir senin isteğine, buyruğuna kul-köle kesilmeyen (Sevgiyle bağlanıp dostluğunu hizmet ederek göstermeyen?);
Kimdir yüzünü görüp de sarhoş olmayan (Güzelliğinden etkilenip kendinden geçmeyen)?

Bir derde düşmüşü göster ki senin korkundan düşmüş olmasın;
Yahut bir neşeyi göster ki senin ümidinle meydana gelmesin.

Elini yummuş bir nekesi (Cimriyi) göster ki sen, yumdurmuş olmayasın elini;
Bir kerem (Büyüklük, ululuk) sahibini göster ki senin verginle (Verdiklerinle) ihsanda (Başkasına iyilikte) bulunmasın.

Nerde bir lâ’l dudak ki (Kırmızı değerli taş) senin madeninden değil;
Nerde bir ulu ki senin yoksulun (Sana ihtiyaç duyan) değil.

Vasıfların (Niteliklerin), canlara bitişmiş;
Bir tek damar bile yok ki senin emrinle atmasın.

İki dünya (Madde-mana), iki ele benzer, sense cansın sanki
El, ne var ki o, senin cömertliğinden, senin ihsanından olmasın?

Kimin gözü, şu varlık bahçesinde senin havandan başka bir yelle (Rüzgârla) oynayan bir çiçek görmüş?

Gaflete dalan (Dalgın, dikkatsiz bir duruma gelmek), halkın cevrinden-cefasından (Güçlülerin yasaya ve vicdana aykırı olarak uğrattığı kötü durumdan), ağlar, inler;
Hâlbuki halk, ancak senin sopana benzer.

Bütün bu sopalar, senin yüzünden oynar-durur;
Her biri de ancak senin verdiğin derttir, senin verdiğin derman.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Şems Hazretlerinin canının bilip anlayanlar için çok değerli ve etken olduğunu görebileceklerini öğrendik.
2.    Şems Hazretlerin yaşadığımız hayata, mana ve madde âlemine etkisinin devam ettiğini öğrendik.
3.    Şems Hazretlerinden haberi olmayanların üzüntü içinde bir hayat yaşayacaklarını öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Şems Hazretlerinin yücelerde payı olanları eğitmek, disipline etmek, bulunduğumuz yerden yücelere taşıyacak hareketlenmeyi sağlamak için çeşitli etkiler ettiğini farkında olanların görüp anlayabileceğini öğrendik, anladık.
                   *
RAV


19 Mart 2018 Pazartesi

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 350 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri kendini anlatıyor)

350. Yusuf (Güzel huylu) tekdir, kurtsa (İşini iyi bilen, aldanmaz, kurnaz) yüzlerce;
Fakat Yakup lütfetti (Allah dostu büyüklüğünün gereği iyilik etmek için), duasıyla Yusuf, kurtuldu-gitti.

Bu şehirde sarhoş, pervasız (Çekinmez, sakınmaz, korkusuzca) dolaşır-durur;
Padişahımız hırsızın yolunu da kesti, bekçinin yolunu da.

Elinde hançer, başımı kesmeye çıka-geldin;
Fakat beni, bundan daha güzel bir şekilde öldürebilirsin.

Gül yaprağı bile senin lütfunla (Büyüklüğünün gereği yaptığın iyilikle) o yumuşaklığı bulmuşken neden diken gibi sertsin sen?

A güneş, bana kılıç vurdun da kılıcınla belim-sırtım kızıştı.

Kılıç da perdedir, bırak perdeyi;
Yüzüme hızlıca bir-iki yumruk at.

Birisi komşusunun karısını nasıl boşadığını anlatırken kendi karısına boş ol, hoşt (Havlayan köpeği uzaklaştırmak için köpeğe söylenen söz) dedi.

Karısı, neden boş oluyormuşum deyince de o kahpeye cevap verirken a çirkin yerine a çürkün (Aynı türdensin) dedi.

Zaten maksadı boşanmaktı;
Çünkü o, yılan gibi iplerle bağlıydı, hışıl-hışıl hışlayıp (İçinin boş olduğunun sesi) duruyordu.

Malı da ateşe ver, bağları da;
Hepsini yak-yandır da Zerdüşt’ün (Sönmeden hep yanan) ateşinden kurtul.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    İyi, güzel insanın çok az olduğunu, iyi kişinin doğru ve dürüst olduğundan kandırılabilir,  hakkını savunamaz, kötülüğe karşı kendine savunamaz olarak halk tarafından bilindiğini öğrendik.
2.    İyi, güzel insanın kendisini koruyamasa bile duası bereketli Tanrı erleri tarafından korunduğunu öğrendik.
3.    Şems Hazretlerinin iyiliğiyle kişinin güzelleşebileceğini, yumuşaklığı bulabileceğini, fakat hazretin sert olduğunun değişmediğini öğrendik.
4.    Şems Hazretlerini sevip tanıyanın-bağlanın koruması altında olduğunu öğrendik.
5.    Bozguncu istediği, amaçladığı her neyse onu yapmak için gerçek sebebi gizleyerek ileri sürdüğü uydurma sebeplerle amacına ulaşmaya çalışacağını öğrendik.
6.    Allah’ın verdiğini kabul etmeyen kişinin mutlu olmayacağını, saldırmaya hazırlık yapan kişinin yılan gibi tıslayarak (Aşağılayıcı, memnunsuzluğunu bildiren sözlerle) tedirginlik yapacağını, mutsuzluğunu şikâyetlerle herkese bulaştıracağını öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Her şeyden devamlı şikâyet eden eşten ayrılmak, bağları koparmak, malı-mülkü düşünmeden, oluşacak zararı hiçe saymak, sönmeyen ateşten kurtulmak öğrendik, anladık.
                   *

RAV

Popüler Yayınlar