27 Mart 2017 Pazartesi

DİVAN-I KEBİR 3 CİLT 3350 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)

3350. Sus balık gibi suyun içinde gizlice, görünmeden yürümeye bak,
Aşağı kişilerin davasını bırak, sen umman ehlindensin (Büyük deniz ustasısın).

Sus, sofra yayıldı (Hazırlandı), yemek vakti geldi;
Hepsini okumaya kalkışırsan eş-dost yemeği yer, bitirir.

İnsanlık güneşi yüceldikçe yüceldi;
Bu ne tatlılık, bu ne sarhoşluk;
Bu ne aşk, bu ne kolaylık!

Dünya, nuruna karşı yok oldu adeta;
Nesin sen;
Gönül kapma tılsımı mısın, yoksa güzellik definesi mi?

Seni bu şekilde çizip bezeyen kalem, ne güzel kalem;
Herkesin mektubunu yazılmadan okuyorsun sen.

A gönül, padişahlar padişahının doğanı seni avladı ya, artık kuşların dillerindeki sırrı anlayan bir tercüman beysin sen.

Tercüman da nedir?
Şimdi yücelerden yüce bir Zümrüdüanka kesildin, yüzlerce Süleyman’ın can bakışlarına bir afet oldun.

Seni ararken imanın da çarığı yırtıldı, küfrün de;
Küfürden de, imandan da bin yıl ötesindesin sen.

Her seher çağı, doğup parladın mı can horozu seslenir, öter;
Gel der, can da sensin, cihan da;
Git der, padişahsın sen.

Mademki Tebrizli Şems, canıma canlar katmada;
Ben de güllük-gülistanlıktan vazgeçeyim de canımı, onun bulunduğu tarafa götüreyim.
                                ***
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                         ***
Neler öğrendik;
1.    Aşağılık kişilerle uğraşmayı bırakıp sesiz ve gizlice Allah’a ulaşmak için yol almamız gerektiğini öğrendik.
2.    Yukarıdan bize gelen bilginin bizim için olduğunu, başkalarıyla paylaşmamamız gerektiğini, paylaşırsak yoldan geri kalacağımızı öğrendik.
3.    Şems Hazretleri ile inançta tatlılık, sarhoşluk, tutkulu sevgi ve kolaylıkların dünyaya geldiğini öğrendik.
4.    Şems Hazretlerinin küfürden de, imandan da ileride olduğunu, buradan sırlar verdiğini, Mevlana Hazretlerinin bu sırları bizlerle paylaştığını öğrendik.
                                *
İşte böyle yaren;
Bizim de canımızı Mevlana Hazretleri gibi Şems hazretlerinin bulunduğu tarafa doğru götürmemiz gerektiğini öğrendik, anladık.
                                  *                                                                                           

RAVLİ

DİVAN-I KEBİR 3 CİLT 3340 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)

3340. Güzellik dolabını bir döndürdün mü her kuyudan binlerce Yusuf (Güzel insan) çıkar, belirir.

Canlarıyla oynayıp giden nice kişiler var;
Bunların yüzünden can, pek ucuzladı;
Senin güzellik saltanatının hüküm sürdüğü devirde ağırcanlılık ortadan kalktı gitti.

Gerçek âşığa can kaygısı nedir, kilit-kürek kaygısı ne (Sahip oldukları dünyalık aletleri koruma korkusu yoktur)?
A gönül, bu gül bahçesindeysen yaprak gibi titreme.

Karakış kargası yahut ovanın leyleği sarhoş bülbülün çilemesini (Ötmesindeki çağrıyı) ne bilir, ne anlar.

Bir kerem (Asillik, büyüklük) sahibinin, güzelim, lezzetli yemeklere iştahı varsa, bu iştah gerçekse bir butla boranı aşı (Et, patates, yumurta, tereyağı, süzme yoğurt, sarımsakla yapılan yemek) ağır gelmez ona.

Ne sen pervaneden  (Işığa gelip kanatlarını yakıp can veren kelebek) aşağısın, ne sevgili mumdan (Işık vererek kendini yok edenden) aşağı.
Aşağıysan ne diye onun kanadından bahsedersin, ne diye caka satar (Gösteriş yapar), övünür durursun?

Aşağılık bir cana karşılık, lütfedip binlerce kutlu can vermede sevgili;
Ucuzluk dediğin budur işte.

Güneş batacağı zaman sana secde etti;
Karşında devletten de geçti, kutluluktan da.

Bu çeşit derdin verdiği dağınıklıktaki zevkle eren kişi, artık Yarabbi, beni dağıtma, bana dağınıklık verme demez.

Bir sivrisineğe benzeyen gönlüm, yele bindi de havalara ağdı;
Bir sivrisineğin Süleymanlık ettiğini kim görmüştür.
                                ***
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                         ***
Neler öğrendik;
1.    Ararsak gizlenmiş çok güzel insanların kendilerini göstereceğini öğrendik.
2.    Kendini yetiştirmiş Allah âşıklarının ölümden korkmadıklarını, varlıklarının sıkıntı vermediklerini, sevimsiz olmadıklarını öğrendik.
3.    Aydınlıktan, aydınlatmaktan kaçan, kendi ışığından daha kuvvetli ışığı istemeyen kişinin aşağılık kişi olduğunu öğrendik.
4.    Tanrı bilgisini asıl durumunu yitirerek baş aşağı olanların anlayamayacağını, bunların aşağı kişiler olduğunu, bilgiliyim diye konuşup durduklarını öğrendik.
5.    İnsanın ölüme yaklaşırken secde etmesi gerektiğini, kutlu ve varlıklı olmaktan vazgeçip hür olması gerektiğini öğrendik.
                                *
İşte böyle yaren;
Yaptığı işten zevk duymayan kişinin yanlışta olduğunu, bir rüzgârın yukarılara kaldırdığı kişinin elbette ki rüzgâr kesildiği zaman aşağıya, gerçek seviyesine döneceğini öğrendik, anladık.
                               *                                                          

RAVLİ

Popüler Yayınlar